Als we de geschiedenis volgen en daar als het ware een soort tendens uit destilleren, dan zien we dat elke tijdsperiode geaccentueerd wordt door specifieke waarden, bepaalde normen die actief zijn, wetten en regels (zowel geschreven als ongeschreven), sentimenten waar mensen gehoor aan geven, et cetera. De huidige waarden komen voort uit het individu en maken het mogelijk dat we bijvoorbeeld nu ook dingen doen als tanden bleken via De Tandenbleker Nederland. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de christelijke middeleeuwen, dan was de mens vooral een onderdanig en geschapen wezen dat leefde naar de richtlijnen en autoriteit van God. Maar de verlichting in de 17de en 18de eeuw maakte van ons mensen individuele subjecten met een eigen wil en een zekere autonomie. God was niet langer heer en meester, maar de mens zelf werd het middelpunt. Daardoor zie je nu, in onze (post)moderne tijd, dat we onze waarden vaak halen uit het eigen Ik. We spreken over zelfliefde en zelfontplooiing om de simpele reden dat het individu de enige bron is die we nog over hebben waar we onze waarden en normen uit kunnen halen.  Die focus op het individu heeft als keerzijde dat ook het lichaam en de meer oppervlakkige kant steeds meer wordt benadrukt. In de tijd van de middeleeuwen was het lichaam immers ondergeschikt aan de ziel. Nu is het lijf van groot belang en dien je je lichaam als een tempel te beschouwen. Dat heeft positieve kanten, want we hechten veel waarde aan gezondheid, maar ook negatieve kanten. De kunst is dus om een zekere balans te vinden. We kunnen niet terug naar hoe het vroeger was en dus doe je er goed aan om de huidige wereld, en de waarden en normen die daarin actief zijn, te omarmen. Dat doe je vervolgens door je eigen keuzes te maken. Als je van mening bent dat je tanden wel wat witter mogen zijn, dan ben je vrij om je tanden te bleken. Niet alleen ben je vrij om je tanden te bleken, maar je hebt ook nog eens de mogelijkheid om dat in Nederland te doen. De autonomie kan alleen floreren als je je vrijheid ook kunt uiten en ernaar kunt handelen. En dat is precies wat je in de moderne maatschappij kunt doen. Je moet alleen je eigen weg zien te vinden en dat is vaak lastig door alle externe invloeden. Maar als je je eigen individualiteit en autonomie omarmt, dan kun je als het ware je eigen unieke zelf creëren. En als witte tanden daarbij horen, dan is het zeker een goed idee om je tanden te bleken. 

Tanden bleken in ons land doe je bij De Tandenbleker Nederland

Als je in Nederland woont en je tanden wilt bleken, dan kan dat bij De Tandenbleker Nederland. Je kunt hier terecht voor verschillende behandelingen zoals: 

  • Hollywood smile
  • Perfect smile 
  • Happy smile 

In principe kun je de verschillen tussen de behandelingen duiden aan de hand van de intensiteit van de witheid. 

Neem contact op via detandenblekernederland.nl 

Mocht je je tanden willen bleken, dan kun je natuurlijk altijd even contact opnemen met De Tandenbleker Nederland.